Záchrana klubu

Xaver Bartoš a rodičia detí HK HAVRANI, Holubyho 4396/34, 921 01 Piešťany
a
HK HAVRANI Piešťany, Hlboká 92, 921 01 Piešťany

 

 

Mesto Piešťany

Námestie SNP 3

921 45 Piešťany

 

V Piešťanoch, 16.02.2023

 

List primátorovi mesta Piešťany Mgr. Petrovi Jančovičovi, PhD.

 Vážený pán primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD.,

chceme pokojne a spokojne žiť a pracovať v našom meste Piešťany, chceme zveľaďovať naše mesto, ktoré máme radi a chcem byť nápomocní a ponúkame „pomocnú ruku“ pri riešení športového stánku – nášho zimného štadióna, ak je o ňu záujem.

Namiesto toho bojujeme s nečinnosťou, resp. veríme, že snáď iba s nedostatkom informácií z nášho mesta, teda od Vás pán primátor. Doteraz sme mali informačný kanál cez náš klub HK HAVRANI Piešťany (ďalej aj len ako „klub HK HAVRANI“), no ak sa jemu nedostáva odpovedí, nedostávajú sa ani nám. Preto sme sa rozhodli konať my rodičia.

Ďakujeme za Váš čas a prijatie časti zástupcov rodičov na stretnutí dňa 13. 02. 2023. Poskytli ste nám čiastočné informácie, ktoré však pre nás nie sú postačujúce. 

Náš nesúhlas so stavom zimného štadióna sme dali najavo počas pokojného zhromaždenia dňa 15. 02. 2023, ktorý mal veľký ohlas nielen naprieč občanmi mesta. Nie sme sami, ktorí chcú obnovu zimného štadióna čo najskôr. Čím dlhšie bude chátrať, tým ťažšie ho bude opäť obnoviť a naštartovať jeho fungovanie. Nikto nechce hluché a slepé mesto, veď dnes je to zavretý zimný štadión, zajtra to môže byť plaváreň, kolkáreň atď..

Od protestu, ktorý si nikto neželá a nerobí ho s radosťou očakávame, že Vy ako najvyšší zástupca mesta Piešťany zvoláte najneskôr v priebehu 8. kalendárneho týždňa spoločné stretnutie zástupcov rodičov, zástupcov klubu HK HAVRANI spolu so zástupcami mesta.

Navrhujeme stretnutie vo štvrtok dňa 23.02.2023, čas navrhnite a my sa pokúsime prispôsobiť. Prípadne navrhnite iný dátum v budúcom kalendárnom týždni, ak Vám štvrtok nevyhovuje. 

Cieľom a predmetom stretnutia bude prioritne vyriešenie nášho budúceho informovania o postupe mesta vo veci zimného štadióna a našich požiadaviek:

 1. Garancia úhrady nákladov súvisiacich s pôsobením klubu HK HAVRANI Piešťany v Novom Meste nad Váhom. Vyčíslenie nákladov pripravíme.

  V schválenom Programovom rozpočte mesta:

  1. na rok 2023 je schválených 51.800,- € na prevádzku zimného štadióna (predpokladáme jeho temperovanie, lebo mzdy vrátnikov sú narozpočtované zvlášť),
  2. na rok 2022, bolo na jeho prevádzku v rozpočte schválených 169.373,- €.

  Spolu je to 221.173,- € na dva roky na r. 2022 a rok 2023.

  Štadión je od 04/2021 je zatvorený.

  To mesto za štyri mesiace riadneho fungovania štadióna v roku 2022 minulo na prevádzku 169.373,- €? Nie je to možné v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi kedy štadión fugoval celý rok a s prihliadnutím na vyššie ceny energií. Alebo sme výnimočný ako mesto v šafárení s dnes tak ťažko dostupnými financiami na sociálnu, kultúrnu či športovú oblasť? Veríme, že z týchto financií mesto ušetrilo aj do rozpočtu 2023. 

  Temperovať zimný štadión za viac ako 50tis. v roku 2023 je mesto ochotné, ale presunúť časť týchto finančných prostriedkov na skutočný hmatateľný účel, ktorý poslúži na záchranu klubu HK HAVRANI a tým mládežníckeho hokeja v Piešťanoch, mesto nenájde?

  Vidíme finančné prostriedky, ktoré tvrdíte, že nie sú, na záchranu klubu HK HAVRANI pre naše deti a legislatívu Vám netreba našepkávať, lebo návrhy na zmeny Programového rozpočtu mesta sú bežná prax.

  Prečo to s poslancami zastupiteľstva neprejdete a nepresvedčíte ich, že je lepšie, nech deti športujú, hoc aj v Novom Meste nad Váhom, ako budeme temperovať za viac ako 50 tis. eur štadión „duchov“. Aký je to účel a verejný záujem? My rodičia máme hľadať cesty?

 2. Rekonštrukciu zimného štadióna do 01. 09. 2023, aby naše deti stihli novú súťažnú sezónu odštartovať už v Piešťanoch.
 3. Aby nás vedenie mesta na pravidelnom týždennom stretnutí informovalo ohľadom vypracovávania Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 na Fond na podporu športu. Ako sme vyššie uviedli, chceme byť nápomocní a sme ochotní s vypracovaním žiadosti pomôcť, ak bude mať mesto záujem. 

Od tohto spoločného stretnutia očakávame vyhotovenie zápisu s návrhmi termínov riešenia vyššie uvedených požiadaviek, stretanie sa na pravidelnej báze a veríme, že bude z toho úžitok pre naše mesto, t.j. pre nás všetkých obyvateľov Piešťan a širokého okolia. Bude nám veľmi ľúto, ak sa nestretneme s pochopením a budeme ďalej spiace mesto.

Našim cieľom je aj boj o to aby, náš klub HK HAVRANI Piešťany, ktorý vedie naše deti k správny životným hodnotám, ako je fair play, spolupráca, súdržnosť a túžba víťaziť, vôbec prežil dovtedy, keď sa brány nášho zimného štadióna opäť otvoria pre všetkých Piešťancov a ľudí zo širokého okolia.  

Nespime a riešme situáciu, kým sú športové stánky nášho mesta ako tak funkčné. Doviesť ich k zatvoreniu, ako zimný štadión, je vizitka práce ľudí. Sám sa nám ten zimný štadión nedostal do stavu v akom je dnes. Ste zástupcom nášho mesta už viac ako 4 roky, čo nie je krátky čas.

Mesto Piešťany je pre mnohých z nás od detstva späté s mnohými krásnymi spomienkami na akcie rôzneho druhu, ktoré mesto zorganizovalo a ponúklo svojim „malým i veľkým“ občanom. Zážitok nám dnes už nikto nevezme. Neberme ho naším deťom.

Chceme aspoň bežný štandard zimného štadióna, ktorý vedia mať v oveľa menších mestách ako sú Piešťany a podporme dobré veci, lebo je to správne a morálne.

Iniciatívu rodičov podporujú a vítajú aj zástupcovia vedenia HK HAVRANI Piešťany a týmto sa pripájajú k tomuto listu.

 

Xaver Bartoš                                                                                               Ing. Michal Peško

a rodičia detí HK HAVRANI                                                                    prezident HK HAVRANI