Tréneri

Spoznajte nášich trénerov

Dorast

Starší žiaci 8, 9 HT

Mladší žiaci 6, 7 HT

Mladší žiaci 5 HT

Prípravka 3, 4

Predprípravka 0, 1, 2

Brankári

Kondiční tréneri