Tréneri

Spoznajte nášich trénerov

Dorast

Kadeti

Starší žiaci 7.HT

Mladší žiaci 6.HT

Mladší žiaci 5.HT

Prípravka 3,4

Predprípravka 012

Brankári

Kondiční tréneri