Poplatky

Je veľmi dôležité platiť rodičovské príspevky načas, aby sme zabezpečili plynulý chod tréningových procesov a pravidelnosť odmien trénerom za ich prácu s našimi deťmi. Jedná sa o jeden z hlavných príjmov klubu.

Aktuálny stav poplatkov k 09.02.2018 
 
 

Informácie ohľadom výšky poplatkov pre sezónu 2017/2018.

POPLATKY sa platia za 11 mesiacov (máj 2017 - jún 2017 a august 2017 – apríl 2018)

Predprípravka 012 220 € 20€ mesačne VS 03
Prípravka 3,4 385 € 35 € mesačne VS 04
5. ŠHT 550 € 50 € mesačne VS 05
6. ŠHT 550 € 50 € mesačne VS 06
7. ŠHT 550 € 50 € mesačne VS 07
8. ŠHT 550 € 50 € mesačne VS 08
Kadeti 605 € 55 € mesačne VS 09
Dorast 605 € 55 € mesačne VS 10

 

Číslo účtu zostáva nezmenené: SK3411110000001317256009

BANKA: UniCredit Bank, a.s. BIC: UNCRSKBX

NEZABUDNITE v správe pre prijímateľa uvádzať MENO a PRIEZVISKO hráča (povinný údaj)

Žiadosť o úľavu - zdravotné dôvody (.pdf)

Žiadosť o úľavu - iné dôvody (.pdf)