Neplatím za hokej

Od hokejového rodiča

Pýtali sa ma prečo platím toľko peňazí a trávim toľko času, aby si moje dieťa zahralo hokej...

Odpovedal som, že neplatím za hokej svojho dieťaťa, za jeho korčule, chrániče, prilbu či hokejku. A ani neplatím za jeho čas strávený na ľade.

Za čo teda platím, pýtali sa ma počudovane...???

Platím...

  • ...za chvíle keď bude moje dieťa tak unavené, že bude chcieť skončiť, ale aj napriek tomu zostane...
  • ...za príležitosť aby malo moje dieťa možnosť vytvárať si celoživotné priateľstvá...
  • ...za šancu, aby moje dieťa mohlo mať úžasných inštruktorov, ktorí ho naučia, že hokej nie je len o hre, ale i o živote...
  • ...za svoje dieťa, aby sa naučilo byť disciplinované, aby sa naučilo starať o svoje telo, aby sa naučilo pracovať s ostatnými a bolo hrdým, podporným a úctivým členom tímu...
  • ...za svoje dieťa, aby sa naučilo vysporiadať sa so sklamaním, keď nedá gól, po ktorom túžilo, keď spadne pri samostatnom nájazde, ktorý trénovalo tisíckrát... ale napriek tomu je odhodlané vstať a urobiť to znova a lepšie...
  • ...za svoje dieťa, aby sa naučilo vytvárať si ciele a plniť ich...
  • ...za svoje dieťa, aby zistilo, že hodiny a hodiny tvrdej práce a tréningov vytvárajú šampióna... a že úspech sa nezrodí cez noc...
  • ...za svoje dieťa, aby mohlo byť na ihrisku a nie pred televíznou obrazovkou...

Mohol by som pokračovať, no skrátka NEPLATÍM ZA HOKEJ.

PLATÍM ZA príležitosti, ktoré hokej poskytuje môjmu dieťaťu, aby rozvinulo atribúty, ktoré mu budú slúžiť počas celého jeho života a poskytnú mu príležitosť pozitívne ovplyvňovať životy iných.

Z toho čo som videl za svoj doterajší život, si myslím, že to je SKVELÁ INVESTÍCIA...