Daruj 2 percentá

2% pre piešťanských Havranov

Pre niekoho je to maličkosť, pre náš klub veľká pomoc. Vďaka vašej pomoci môžu byť Havrani na ľade aj túto sezónu. Pre naše hokejové talenty chceme naďalej rozvíjať unikátne aktivity, ako hokejová angličtina, práca so športovým psychológom či spolupráca s fyzioterapeutom, a to len vďaka podpore vás, rodičov a sponzorov.

Ako vďaku za vašu pomoc sme tento rok pripravili niečo špeciálne - každý darca obdrží darček vo forme veľkého posteru Havranov!

Získané financie z 2% využijeme na:

 • zabezpečenie tréningového procesu na ľade
 • ​zabezpečenie tréningového procesu na suchu (všeobecná pírpava)
 • ​kúpu hokejových pomôcok
 • kúpu základnych setov - výstroj pre najmenších
 • zabezpečenie dopravy na tréningový proces a zápasy
 • náborovú aktivitu
 • Prenájom telocviční
 • Prenájom ľadovej plochy na tréningový proces
Ako na to?

Potrebne údaje a formuláre nájdete na webe dvepercenta.sk.

Ďaľšie potrebné tlačivá sú:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak ste zamestnanec:

 1. Dúfame, že ste do 15.02.2024 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Ak ste prvý krok splnili, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Najmenej môžete darovať 3 €.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 5. Vyplňte body 01 až 14, dátum, dokument podpíšte.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a adresa).  Výšku poukázanej sumy správca dane nezasiela.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska.
 8. V prípade, že chcete získať odmenu, nezabudnite si vytvoriť fotokópie dokumentov, pred tým ako ich odovzdáte na daňový úrad a odovzdajte ich trénerom, prípadne zašlite na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Darčekom je veľký poster HK Havrani Piešťany o veľkosti A2 s fotografiami tímov za sezónu 2023/24)

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.)

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.)

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane.

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% z dane žiadne iné tlačivá.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava.

V prípade potreby nás kontaktujte prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.