Daruj 2 percentá

Pred piatimi rokmi klub HK Havrani prešiel výraznými zmenami. Veríme, že nové smerovanie klubu, ktoré je založené na všestrannom zdravom rozvoji detí je to správne. Unikátne aktivity pre naše deti, ako hokejová angličtina, alebo práca so športovým psychológom, spolupráca s fyzioterapeutom a ďalšie budeme môcť aj naďalej rozvíjať len v prípade dostatočnej podpory sponzorov a rodičov.

Pre nasledujúce fungovanie klubu je tento rok existenčne dôležité získať čo najväčšiu podporu touto formou, preto neváhajte osloviť aj svojich kolegov, prípadne vyzvať svojich známych a kamarátov, aby nás podporili.

Získané financie z 2% využijeme na:

 • zabezpečenie tréningového procesu na ľade
 • ​zabezpečenie tréningového procesu na suchu (všeobecná pírpava)
 • ​kúpu hokejových pomôcok
 • kúpu základnych setov - výstroj pre najmenších
 • zabezpečenie dopravy na tréningový proces a zápasy
 • náborovú aktivitu
 • Prenájom telocviční
 • Prenájom ľadovej plochy na tréningový proces

Podrobnosti si môžete prečítať vo výročnej správe.

Ako na to?

Potrebne údaje a formuláre nájdete na webe dvepercenta.sk.

Ďaľšie potrebné tlačivá sú:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak ste zamestnanec:

 1. Dúfame, že ste do 15.02.2023 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Ak ste prvý krok splnili, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Najmenej môžete darovať 3 €.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 5. Vyplňte body 01 až 14, dátum, dokument podpíšte.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a adresa).  Výšku poukázanej sumy správca dane nezasiela.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska.
 8. V prípade, že chcete získať odmenu, nezabudnite si vytvoriť fotokópie dokumentov, pred tým ako ich odovzdáte na daňový úrad a odovzdajte ich trénerom, prípadne zašlite na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Odmenou pre prvých 50 ľudí je čiapka s logom HK Havrani.)

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.)

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.)

V prípade potreby nás kontaktujte prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.