Marián Jelínek

PhDr. Marián Jelínek PhD.  - Limity a ich stanovenie: Nutnosť voľby v dobe blahobytu

O výchove a športovaní detí s Marianem Jelínkem | V. DIEL

Nová doba prináša nové možnosti. Ale tiež problémy. Výber potravín dnes a v minulosti je diametrálne odlišný. Dnešná doba blahobytu nám dovoľuje sa prejedať. Ale zároveň umožňuje jesť veľmi zdravo. To v minulosti možné nebolo. "Limity tak určovala predovšetkým doba." hovorí Marian Jelínek v ďalšom diele série O výchove a športovaní detí. Limity by tak mali dieťaťu nastaviť predovšetkým rodičia. Cesta bez nastavenia limitov má totiž za následok obezitu, nemotornosť, diabetes a ďalšie problémy.

 
PhDr. Marián Jelínek PhD.  - Hokejový kouč: Ako motivovať k najlepším výkonom

Marian Jelínek, bývalý tréner Jaromíra Jágra, nielen o motivácii seba a ostatných.

 
PhDr. Marián Jelínek PhD.  - Cieľové feťáctvo: Túžba po víťazstve za každú cenu nie je vždy cestou k úspechu

O výchove a športovaní detí s Mariánom Jelínkom | III. DIELL - Marián Jelínek nazýva cieľovými feťákmi deti, ktoré sú emočne veľmi zainteresováné k danému cieľu, respektíve k víťazstvu, a to za každú cenu. Takéto deti sú podľa hokejového trénera a športového psychológa ochudobnené o zážitok z danej činnosti a majú veľké sklony podvádzať a obchádzať cestu k víťazstvu. Je teda na rodičoch a tréneroch, aby v deťoch vyvolali najskôr emočnú väzbu k činnosti a až potom emočnú väzbu k cieľu.

 
PhDr. Marián Jelínek PhD.  - Emočná väzba: základ budúceho úspechu nielen v hokeji

O výchove a športovaní detí s Mariánom Jelínkom. Emočná väzba pri dieťati predstavuje určité puto k tomu, čo dieťa robí. Nie je dôležitá iba v športových začiatkoch dieťaťa, emočná väzba ho sprevádza celý život. „ Deti premýšľajú predovšetkým emóciou. Pokiaľ viem emočnú väzbu vypudiť, potom deti robia všetko s radosťou. Vysvetľuje Marián Jelínek vo svojom videu.

 
PhDr. Marián Jelínek PhD. – Trojuholník mladý športovec – rodič – tréner

Je dôležité pre správny vývoj mladého športovca dobre fungujúci trojuholník – mladý športovec – rodič a tréner. Pozrite sa na názor v nasledovnom videu:

PhDr. Marián Jelínek PhD. – Pochvaly a odmeny

V tomto diele sa Marián Jelínek zaoberá problematikou pochvál a odmien. V akých situáciách by malo byť dieťa chválené, kedy naopak treba pochvalu vynechať a prečo. Pokiaľ totiž dieťa dostáva pochvaly za nesprávne veci, môže to na no mať negatívny vplyv následne aj v dospelosti.