Filozofia klubu

Motto 1 :

„Nie každé víťazstvo je viditeľné na ukazovateli skóre.“

(NOT EVERY VICTORY SHOWS UP ON THE SCOREBOARD)

 

Motto 2 :

„Dôveruj mi, môj syn nikdy neprehráva. Buď vyhrá alebo sa učí.“

(TRUST ME MY SON NEVER LOSES. HE EITHER WINS OR LEARNS)

 

Hlavným poslaním klubu HK Havrani je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti k rozvoju osobnosti a k zlepšovaniu ich športovej výkonnosti. Prostredníctvom hokeja im pomáhame budovať fyzické a psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť vytrvalý, obetavý a zodpovedný voči sebe aj kolektívu. Klub HK Havrani sa snaží spájať hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. Chceme pomôcť deťom k tomu, aby sa zabávali, hrali, zároveň učili disciplíne, zodpovednosti ku kamarátom, tímu a klubu.

Náš klub tvorí tím ľudí, ktorí svojou prácou motivujú byť lepšími aj ostatných. Sme ochotní pomáhať a zároveň poskytovať vzor, inšpiráciu a zmysel. Vzdelávame sa a pomáhame mladým športovcom, aby sa snažili na sebe dlhodobo a systematicky pracovať. Poskytujeme deťom z Piešťan a okolia príležitosť rozvíjať športové schopnosti, tráviť čas zábavne a zároveň zmysluplne. Spoločne využime silu hokeja na podporu komunity a zároveň na výchovu novej generácie piešťanských hráčov!