Prevádzka ZŠ

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v rámci (ne)spolupráce s prevádzkovateľom zimného štadióna sme sa rozhodli vytvoriť novú rubriku na našich stránkach. V rámci tejto rubriky budeme postupne pridávať materiály, dokumenty, zmluvy a príspevky, ktoré majú slúžiť na oboznámenie rodičov, zástupcov Mesta a širokej verejnosti so skutočnosťami a faktami. Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, ale po troch rokoch neustálych "bojov" sme sa rozhodli konať a dožadovať sa toho, čo mládežníckemu športu prináleží a čo je cieľom činnosti hokejového klubu -  rozvoj a podpora športu, najmä ľadového hokeja.

Obrázok - časť zmluvy