Novinky

Ako predísť tomu, aby newsletter nepadal do spamu

Prihlásili ste sa do nášho newslettera, ale v správach ho nemáze? Skontrolujte si priečinok spam v Gmail účtoch. Ak tam nájdete našu správu z 18. mája alebo 25.mája, prosím presuňte ju do priečinku doručenej pošty (inbox), aby vám ďalšie emaily prichádzali korektne do správ.

Prinášame jednoduchý návod, ako presunúť mail zo spamu do priečinku doručenej pošty.

  1. Kurzorom myši sa presuňte do ľavého panelu v Gmaili.  
  2. Rozbaľte možnosť ďalšie.
  3. Zvoľte možnosť spam
  4. Otvorte naše správy z 18. a 25. mája.
  5. Označte správu ako “Toto nie je spam.“

Funguje? :)