Novinky

Vyhodnotenie letnej prípravy HK HAVRANI Piešťany-sezóna 2019

Predprípravka P012

Kategória predprípravky P012 absolvovala letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu v priestoroch SOŠ Záhradníckej a na hokejbalovom ihrisku v parku. V príprave sme sa zamerali na hravé formy rozvoja obratnosti, rýchlosti a koordinácie. Aktivity sme dopĺňali športovými hrami ako futbal, florbal, hokejbal a hádzaná. Deti chodili na tréningy s radosťou a chuťou.

Do prípravy sme zakomponovali aj sústredenie v rekreačnom zariadení Duchonka v dňoch 6. - 8.6. 2019. Na tréningy chodievalo v priemere 20-25 detí.

Prípravka 3+4

Príprava sa začala 20.5. 2019 a trvala do 29.6. 2019

Počas šiestich týždňov nám klub zabezpečil výborné podmienky a priestory na trénovanie. V pondelok sme využívali výborne vybavenú telocvičňu na SOŠ Záhradnícka a vonkajšie ihriská a atletickú dráhu. V utorok sme trénovali na futbalovom ihrisku. V stredu sme tréningy absolvovali na vonkajšom areáli 7. ZŠ, kde sme mali k dispozícii atletickú dráhu basketbalové a futbalové ihrisko. Štvrtkový tréning sa konal na hokejbalovom ihrisku v parku, kde vďaka výbornej ploche a prostrediu sme zdokonaľovali palicovú techniku.

V rámci letnej sezóny sme deťom vytvorili hokejbalovú NHL ligu. Táto liga trvala 6 týždňov, kde sme vytvorili 4 tímy (Vegas Golden Knights, San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks). Odohralo sa 6 kôl na hokejbalovom ihrisku v parku a liga vyvrcholila 29. 6. 2019 play off, ktoré sme odohrali na multifunkčnom ihrisku na Tesle. Účasť na každom kole bola vysoká, čo nás veľmi teší a určite túto akciu zopakujeme.

Prípravkári absolvovali aj jednoduché vstupné a výstupné testy, aby sme s trénermi zistili, či sa deti zlepšili.

21. 6. - 23. 6. 2019 sme absolvovali sústredenie na Duchonke, kde nielen trénovali, ale v prvom rade zasúťažili a zabavili sa. Účastníkmi boli aj rodičia. Pre deti sme vytvorili počas 3 dní súťaže a aktivity. Sústredenie sme ukončili spoločným vyhodnotením.

Chalanom sme na prázdniny pripravili denník a za úlohu dostali zapisovať si svoje športové aktivity. Letná príprava splnila očakávania a ciele.

Odtrénovali sme 24 tréningových jednotiek.

V priemere sa zúčastňovalo tréningov 24 - 28 hráčov.

Tréneri: Filip Hudec,Tomáš Učeň,Matej Mišura

5.ročník

 

Piaty ročník začal letnú prípravu ako prvý z celého klubu, už 17. mája. Po pár úvodných tréningoch, kde sme sa zamerali hlavne na predprípravné cvičenia ,ktoré pripravili chlapcov na tréningy v plnej záťaži, sme nadviazali postupne na prvú fázu letnej prípravy. Pozostávala z cvičení na rozvoj vytrvalosti a veľkého počtu rôznych športov napríklad futbal, basketbal, florbal a podobne. Pri herných tréningoch sme sa snažili nechať chalanom “voľné ruky”, aby mohli rozvíjať svoju kreativitu a intuíciu v rôznych situáciách počas hry. Vo štvrtom týždni sme postupne prechádzali na rozvoj rýchlosti a dynamickej sily. Zapájali sme veľké množstvo súťaží, štafiet a podobne. Predposledný víkend sme absolvovali spoločnú akciu na Duchonke, kde sme utužili kolektív, čo je dôležité pred štartom do novej sezóny. S trénerom Hudecom by sme chceli chlapcom poďakovať za nadšenie a nasadenie, ktoré preukázali v tréningovom procese. Veríme, že si ho prenesú aj do novej sezóny. 

Tréneri: Matej Mišura, Filip Hudec

Starší žiaci 7+8

 

Letnú prípravu sme zahájili v pondelok 20. mája a trvala do piatku 28. júna. Hráči celkovo absolvovali 28 tréningových jednotiek. Trénovali v telocvični, na atletickej dráhe, na futbalovom ihrisku, na hokejbalovom ihrisku a v teréne na Červenej veži. Na záver sa nám podarilo vybaviť priateľský futbalový zápas v Trebaticiach, kde odohrali zápas proti tamojšiemu futbalovému mužstvu. V prvej fáze prípravného tréningového makrocyklu chlapci absolvovali v rámci tréningového procesu okrem vstupných testov aj tréningové jednotky cielené na všestranný rozvoj pohybových schopností hráča. Zamerali sme sa na rozvoj vytrvalosti, sily a vytrvalosti v rýchlosti. V druhej fáze sme zapracovali na zlepšení reakčnej a akceleračnej rýchlosti, výbušnosti, sily stredu tela, obratnosti a koordinácii. V celkovom hodnotení výstupu chlapci svojimi výkonmi v rámci testov potvrdili napredovanie svojej výkonnosti smerom k predsúťažnému obdobiu.

Tréneri: Jozef Haring,Marek Bartovic

Dorast + kadeti

Príprava bola v období šiestich týždňových mikrocyklov - od 16. 5. - 28. 6. 2019. Na túto sezónu sme počas letnej prípravy spojili kategórie kadetov a dorastencov. Z dôvodu aktuálnych rokovaní s možnými kandidátmi na post hlavného trénera kadetov. Letnú prípravu to však neovplyvnilo. Mladší spoluhráči sa snažili vo viacerých ukazovateľoch vyrovnať dorastencom a navzájom sa potiahli.

Na priebeh letnej prípravy nám klub vytvoril výborné podmienky. Využívali sme najmä SOŠ Záhradnícku (telocvičňa, posilňovňa, ihrisko, atletická dráha), hokejbalové ihrisko v parku a priľahlé vonkajšie priestory, plaváreň v Adeli centre, Červenú vežu, kruhové kondičné tréningy boxu vo Vrbovom.

Posledný týždeň chlapci na jednom z tréningov absolvovali aj všeobecné pohybové testy podľa SZĽH, na ktorých bol aj zväzový metodik pre náš klub Dušan Milo.

Prípravu sme chlapcom spestrili vysokohorským výstupom na Téryho chatu a posledný deň letnej prípravy sme zvolili kombináciu cyklistiky a futbalu na veľkom ihrisku na Starej Lehote. Po tréningu sme si pochutili na spoločnej opekačke. Chlapci dostali individuálne plány na mesiac júl. Letná príprava splnila očakávania a ciele.

Odtrénovali sme 42 tréningových jednotiek a celkovo približne 70 - 80 hodín tréningu. V priemere sa zúčastňovalo tréningov 20-25 hráčov (kadeti + dorast).

Tréneri: Radoslav Kolník, Juraj Putera, Marcel Moravčík