Novinky

Podporte hokej v Piešťanoch

Chceli by sme touto cestou informovať o možnosti finančne pomôcť nášmu klubu HK Havrani a tým pomôcť Vašim deťom ale aj celkovému rozvoju Piešťanského hokeja. Pomôcť nám ako každoročne môžete darovaním 2% zo svojich daní. Môže sa to zdať ako maličkosť ale nášmu klubu to naozaj dokáže pomôcť, preto neváhajte osloviť, vyzvať aj svojich známych a kamarátov aby nás podporili a ich možnosť na podporenie zbytočne neprepadla štátu.

Ako znak toho, že si každé darované percento naozaj vážime, každému darcovi darujeme našu klubovú šiltovku ako odmenu.

Všetky benefity budú platné iba s fotokópiou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (v prípade zamestnancov) alebo s fotokópiou príslušnej strany daňového priznania (v prípade, že podávate daňové priznanie). Ak si nechcete uplatniť nárok na benefit, tak stačí, ak v spodnej časti VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zaškrtnete, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi a my sa o Vašej podpore dozvieme.

V prílohe tohto e-mailu nájdete VYHLÁSENIE už s vyplnenými údajmi o prijímateľovi.

Všetky potrebné tlačivá však nájdete taktiež, veľmi jednoducho aj na našom webe v sekcii dokumentov.

Na záver nám dovoľte, aby sme Vám vopred poďakovali za finančnú podporu, ktorá bude rozumne použitá na rozvoj hokeja v Piešťanoch.                

ĎAKUJEME veľmi pekne.                                                                                           

Klub HK Havrani

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

AKO NA TO ak ste zamestnanec:

1.    Najneskôr do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov FO.

2.    Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania 2% dane.

3.    Ak zamestnávateľ vyplní Potvrdenie o zaplatení dane, potom je treba vypísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a obe vyplnené tlačivá doručte do 30.4.2020 na príslušný Daňový úrad, alebo do 15.4. 2020 niektorému z trénerov.

Darcovia – fyzické osoby - zamestnanci

Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) nájdete na webe.

Darcovia – právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

Údaje potrebné o prijímateľovi:

Obchodné meno:    HK Havrani Piešťany

Sídlo:                         Hlboká 92,  921 01 Piešťany

Právna forma:         Občianske združenie

IČO prijímateľa:      42401917