Novinky

Aktuálna situácia ohľadne COVID-19

Važení rodičia.
Aktuálnu situáciu ohľadne COVID-19 dôsledne monitorujeme. Veríme, že čoskoro sa situácia zlepší a umožní sa nám vrátiť do starých koľají. V prípade, že bude možné začať s letnou prípravou na sezónu 2020/2021, budeme Vás informovať prostredníctvom sociálnych sietí a mailom. Na koniec apríla plánujeme pravidelné predsezónne rodičovské stretnutie, veríme že sa uskutoční. Ak by to situácia nedovoľovala, uskutoční sa to formou telekonferencie / online. Včas Vás budeme informovať o termíne konania sa akcie ako aj ohľadne formy jej prezentácie. 
Ďalej by sme Vás chceli požiadať o úhradu rodičovských poplatkov za uplynulú sezónu. Veríme, že plne chápete dôležitosť úhrady poplatkov, ktoré sú existenčne dôležité pre chod klubu. Poplatky za mesiac apríl sa Vám započítajú ako kredit na budúcu sezónu a tým pádom bude poplatok o túto alikvotnú čiastku znížený.
Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom období a zároveň sa tešíme na skoré stretnutie sa pri tom, čo nás najviac baví.
Vedenie HK HAVRANI Piešťany