Novinky

Opustil nás dobrý kamarát a bývalý funkcionár Mgr. Miloslav Beňačka

Opustil nás dobrý kamarát a bývalý funkcionár HK Havrani. Ďakujeme mu za
energiu, čas a nasadenie, ktoré venoval nášmu klubu.
Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.