Novinky

Celoklubové rodičovské stretnutie

Vážení rodičia pozývame Vás na celoklubové rodičovské stretnutie.
v STREDU 26.8.2020 o 18:00 h. v kinosále MSKS, A.Dubčeka 27, Piešťany.

Na rokovanie sú samozrejme pozvaní zástupcovia mesta, mestskí poslanci aj prevázdkovateľ zimného štadióna

PROGRAM:

  1. Otvorenie rokovania - prezident klubu HK Havrani - Lukáš Moravčík
  2. Aktualizácia informácií SZĽH v súvislosti s opatreniami COVID19
  3. Informácie ohľadne súťaží v sezóne 2020/21
  4. Stav rokovaní s prevádzkovateľom zimného štadiónu Piešťany ohľadne podmienok využívania ZŠ klubom HK Havrani
  5. Diskusia
  6. Záver