Novinky

OZNAM HK Havrani k rodičovským poplatkom

 

Vážení rodičia, nachádzame sa v neistom období, keď každého z nás zamestnávajú myšlienky spojené s obavami o vlastné zdravie a zdravie našich najbližších. Napriek týmto okolnostiam sa klub HK HAVRANI rozhodol, že aj počas obmedzení bude poskytovať svojim zverencom tréningový proces (aj keď len online formou). Celkovo 18 online tréningov týždenne samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť tréningy na ľade, ale sme presvedčení, že v súčasnosti poskytnú našim mladým hokejistom pravidelný pohyb a režim, ktorý je v dnešnej dobe nemenej dôležitý. Možnosť trénovať aspoň takouto formou využilo len niekoľko klubov a sme radi, že sme medzi nimi. Veríme, že týmto rozhodnutím sme poskytli istotu nielen Vašim deťom, ale aj našim trénerom. Klub sa snaží dlhodobo budovať kvalitný trénerský kolektív a preto istota partnerstva v týchto ťažkých časoch nám zabezpečí kontinuitu našej práce v budúcnosti.

Aktuálna situácia neumožňuje súťažné zápasy a plnohodnotný tréningový proces. Síce na jednej strane sme vďaka tomu ušetrili časť nákladov z rozpočtu (napr. na doprave a poplatkoch za účasť v súťažiach), na druhej strane sme však stratili časť sponzorských príspevkov od našich partnerov, ktorí rovnako zažívajú náročné obdobie vo svojom podnikaní. Napriek tomu sme sa ako vedenie HK HAVRANI rozhodli, že sa časť z ročného rodičovského poplatku odpustí ako prejav vzájomnej solidarity. Už v máji 2020 sme upustili od jedného mesačného poplatku, teraz k tomu pridávame upustenie od štvrtej kvartálnej splátky ročného poplatku (mesiac február, marec a apríl 2021). Spolu tieto 4 mesiace predstavujú celkovú zľavu vo výške 34 %. Presný stav úhrady rodičovského poplatku, teda nedoplatku, prípadne vzniknutého preplatku, je uvedený na stránkach klubu, podsekcia “Poplatky”. Uvedená zľava je uplatniteľná pre tých rodičov, ktorí budú mať vysporiadané všetky predchádzajúce záväzky voči klubu, a to najneskôr do 15.2.2021. Uvedená zľava je dobrovoľná, teda ten, kto má záujem, môže klub podporiť úhradou v pôvodnej výške a tým výrazne pomôcť klubu v jeho finančnej stabilizácii.

Prehľad výšky poskytnutej zľavy:

Zároveň sa Vám, rodičom, chceme poďakovať za podporu a vedenie detí zodpovednému prístupu k tréningom, deťom za ich zodpovedný prístup k tréningom a našim trénerom za ich profesionalitu. Toto všetko nás utvrdzuje v tom, že to spoločne zvládneme a zažijeme ešte veľa hokejových radostí.