Novinky

Covid automat: Sme v čiernej farbe. Trénujeme, ale s obmedzeniami

Od 15.novembra sa okres Piešťany nachádza v čiernej farbe epidemických opatrení. Nové nariadenie nám umožňuje, že deti do 12 rokov (P012, HP34, HT56) môžu pokračovať v tréningoch, nakoľko sa považujú za plne očkované osoby. Prosím, sledujte rozpis ľadovej plochy.

Deti z ročníkov, ktoré dovŕšili 12 a viac rokov, budú trénovať len tie, ktoré sú plne zaočkované.

Vzhľadom k nízkemu počtu takýchto detí budú mať spojený tréning viaceré kategórie. Prosím, sledujte rozpis ľadovej plochy.

Staršie deti môžu trénovať, len ak budú plne očkované.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedených nariadení.

Nariadenie uvádzame v plnom znení: „Tréningy mládežníckych registrovaných klubov nie je možné podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 254 (v znení vyhlášky č. 256) vykonávať v okresov zaradených v 3. stupni ohrozenia COVID Automatu. Takéto hromadné podujatie je však možné vykonať podľa § 2 ods.3 písm. a ) vyhlášky - hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia plne očkovaní, a ktoré budú v prípade počtu viac ako 1000 účastníkov ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade, že sa takéto hromadné podujatie organizuje v územnom obvode okresu 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, je jeho maximálna kapacita hromadného podujatia 100 osôb“.