Novinky

Cítime povinnosť ponúknuť vám možnosť zníženia rodičovského poplatku

Rodičovský poplatok 2022

V Novom roku 2022 Vám prajeme v prvom rade zdravie a splnenie cieľov, ktoré ste si predsavzali. Ako klub veríme, že naplníme naše spoločné ciele a opäť sa posunieme vpred čo sa týka rozvoja mládežníckeho hokeja v Piešťanoch.

Vážení rodičia, tak ako aj minulú sezónu, tak aj teraz sa žiaľ nachádzame v neštandardnom období. Po športovej stránke je to sezóna plná zmien, úprav pravidiel, ktoré musíme v maximálnej miere rešpektovať. To samozrejme obmedzilo a stále v určitej miere obmedzuje nielen tréningový, ale aj súťažný proces. Napriek týmto skutočnostiam sme sa vždy snažili zabezpečiť kvalitný tréning pre našich hráčov. Sme v kontakte s odborníkmi na zväze, komunikujeme s klubmi v blízkom okolí, radíme sa, ako čo najlepšie zvládnuť aktuálne ťažké obdobie. Veríme, že to vnímate, že robíme maximum pre Vaše deti a našich hráčov. To, že obmedzením tréningového procesu na ľade deti trpia, je nespochybniteľné. Na druhej strane sme spravili maximum, čo sa týka športovej prípravy mimo ľadovej plochy a veľa detí sa posunulo po kondičnej stránke veľkými krokmi vpred.

Po finančnej stránke zažívame rovnako náročné obdobie, najmä čo sa týka výpadku časti príjmov zo strany partnerov, ktorí rovnako zažívajú vo svojom podnikaní neľahké obdobie. Aktívne s nimi komunikujeme a máme prísľub, že ich podporu v ďalších sezónach nestratíme. Veríme, že aj toto sa nám podarí ustáť a budeme pripravení na novú sezónu s cieľom opätovného zvýšenia kvality. Tak ako aj po minulé roky, aj teraz ostáva pre nás prioritou budovať kvalitný trénerský tím, pretože práve túto oblasť považujeme za kľúčovú z pohľadu prirodzeného progresu klubu. Udržať týchto kvalitných ľudí s predsavzatím jeho postupného dopĺňania a zvyšovania kvality, si vyžaduje istotu adekvátnej odmeny. Sezónu 2021/2022 pre Vás zabezpečuje tím 15 ľudí, ktorých chceme a musíme udržať napriek akýmkoľvek obmedzeniam, ktorým spoločne čelíme (personálne náklady predstavujú svojím podielom 60 % najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu, spolu je to 118 tis. Eur/sezóna). Je pravdou, že časť nákladov súvisiacich s usporiadaním súťažných zápasov, resp. dopravou na zápasy, sa znížili o cca 10 tis. Eur. Ani táto úspora však nevykryje straty, ktoré sa nám nevyhli, resp. nevyhnú.

Vedenie HK HAVRANI považuje však za svoju povinnosť ponúknuť Vám možnosť požiadať o zľavu z ročného rodičovského poplatku vo výške poslednej kvartálnej splátky. Presný stav úhrady rodičovského poplatku, teda nedoplatku, prípadne vzniknutého preplatku, je uvedený na stránkach klubu, podsekcia “Poplatky”. Uvedená zľava je uplatniteľná pre tých rodičov, ktorí budú mať vysporiadané všetky predchádzajúce záväzky voči klubu, a to najneskôr do 15.2.2022. Uvedená zľava je dobrovoľná, teda ten, kto má záujem, môže klub podporiť úhradou v pôvodnej výške a tým výrazne pomôcť klubu v jeho finančnej stabilizácii.

Zároveň sa Vám, rodičom, chceme poďakovať za podporu a vedenie detí zodpovednému prístupu k tréningom, deťom za ich zodpovedný prístup k tréningom a našim trénerom za ich profesionalitu. Toto všetko nás utvrdzuje v tom, že to spoločne zvládneme a zažijeme ešte veľa hokejových radostí.

Vedenie HK Havrani