Prevádzka ZŠ

Reakcia na tlačovu správu

Pôvodná tlačová správa bola publikovaná na webstránke shk37piestany.hockeyslovakia.sk dňa 24.11. a kôli prehladnosti je v našom článku šedou farbou.

Prevádzkovateľ zimného štadióna je súkromná spoločnosť. Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany je občianske združenie, ktorého hlavnou náplňou je výchova a rozvoj mládeže. Všetky svoje príjmy využíva výlučne na rozvoj mládeže, nie na súkromné a iné komerčné účely.

Nakoľko mesto hradí iba časť energií musí prenajímateľ ľadu vykrývať len na energie ročne viac ako 50 000 tisíc eur. Mesto Piešťany uzatvorilo v roku 2006 Zmluvu o prenájme zimného štadióna s prevádzkovateľom. Zmluva je uzatvorená do roku 2034. Nájomca si prenajíma zimný štadión za 33 eur ročne s povinnosťou vykonať dohodnuté investície. Mesto sa zaviazalo preplatiť v rokoch 2006 až 2009 energie do výšky 4,5 milióna korún slovenských, teda cca 150-tisíc eur ročne. Podľa pôvodnej zmluvy mala následne v rokoch 2010 až 2014 klesnúť platba za energie zo strany mesta na 83-tisíc eur. Po uzatvorení viacerých dodatkov v rokoch 2010 až 2013 ostala táto čiastka na sume cca 150-tisíc  eur a v roku 2014 sa ešte zvýšila na 189-tisíc eur. V rokoch 2015 až 2018 došlo k ďalšiemu navýšeniu (opäť formou dodatkov) a mesto platilo ročne 197 až 199-tisíc eur za energie (úhrada „skutočných“ nákladov). Po tomto období je aktuálna výška úhrady skutočných nákladov na energie 149 373 eur.

Prevádzkovateľ uzatvoril s mestom zmluvu na takmer 30 rokov. Predpokladáme, že mal pripravený dlhodobý podnikateľský plán, kedy počítal s možnými výnosmi a aj rizikami, ktoré každý podnikateľ pri svojej činnosti znáša. Teraz však požaduje, aby mu mesto a jeho občania kompenzovali straty. Preto sa pýtame, či sa prevádzkovateľ v časoch, kedy dosahoval zisk zo svojej činnosti, rozdelil s mestom? A nehovoriac o tom, že mu mestské zastupiteľstvo od podpisu zmluvy v ďalších rokoch postupne schvaľovalo ďalšie predlžovanie, resp. navyšovanie úhrad nákladov na energie podpisom dodatkov ku zmluve.

A to v čase, keď je šport na celom svete v dôsledku pandémie koronavírusu na kolenách. Vzhľadom na to, že prevádzka zimného štadióna nie je len o energiách, ale aj o ich zamestnancoch, ktorí majú svoje rodiny, sme nútení komerčne využiť maximum ľadohodín na to, aby sme dokázali čiastočne pokryť vôbec náklady a platy zamestnancov tak, aby sme nemuseli prepúšťať. Bohužiaľ opatrenia súvisiace s COVID 19 postihli aj naše občianske združenie HK HAVRANI. V týchto ťažkých časoch sponzori a naši podporovatelia riešia prioritne svoje častokrát existenčné problémy. Avšak my ako klub (občianske združenie) musíme zachovať plynulý chod  tréningovej činnosti v maximálnej možnej miere, či už vo forme online tréningov, vytvorenia tréningových skupín a tréningových plánov. Ani my si nemôžeme dovoliť v týchto ťažkých časoch hodiť trénerov a realizačný tím „cez palubu“. Teda stále znášame náklady na trénerov a realizačný tím, ktoré nám zostávajú v rovnakej miere.

 

Samozrejme, je nám ľúto, že mládežnícky hokej pokryvkáva na tom, že vedenie HK Havrani si odmieta objednať ľadovú plochu a pomôcť svojmu dlhoročnému partnerovi - prevádzkovateľovi štadióna. Okrem toho, že prevádzkovateľ musí dodržiavať podmienky a účel nájmu, ktorý vyplýva z Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a prevádzkovateľom z roku 2006, prevádzkovateľ ZŠ okrem toto uzatvoril s naším občianskym združením HK HAVRANI Piešťany Zmluvu o využívaní ľadovej plochy, priestorov a vybavenia ZŠ. Táto zmluva bola uzatvorená pred viac ako dvoma rokmi, počas ktorých prevádzkovateľ svoje zmluvné záväzky plnil, hoci nie vždy v plnom rozsahu povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Obsah tlačovej správy je odrazom hlbokého nepochopenia (resp. skôr úmyselnej ignorancie) tohto zmluvného vzťahu a utvrdzuje nás v domnienke, že toto konanie je v priamom rozpore so zmluvou.  

Dopĺňame tiež viackrát publikované stanovisko mesta Piešťany, kde jeho zástupcovia viackrát potvrdili, že pod pojmom „rozvoj a podpora športu, najmä ľadového hokeja“, je myslená podpora hokejovej mládeže. Čiže požadovaná  „podpora“ dlhoročného partnera by znamenala, že prevádzkovateľovi by bolo za jednu službu platené 2-KRÁT, raz zo strany Mesta vo forme úhrady nákladov na energie a druhý krát od športujúcej mládeže (občianske združenie).

Pekné počasie im nebráni využívať aj tréningovú plochu vedľa štadióna. V dobrých časoch (tzn. pred koronou, je to už zopár rokov) hokejisti HK Havrani mali zadarmo k dispozícii ľadovú plochu na tréningy, posilňovňu, kancelárie, wellness, šatne, sprchy, odkladacie priestory, náhradnú výstroj pre hráčov, sklad, ako i priestory štadióna. Je nám to ľúto, ale za aktuálnej situácie nedokážeme sponzorovať mládežnícky hokej. Nikdy sme my, ani naši mládežnícki hráči nemali nič ZADARMO, ako uvádza prevádzkovateľ a využívali sme len priestor nevyhnutný na hokej (wellness v tom samozrejme nebol, ako uvádza prevádzkovateľ). Vždy boli mestom Piešťany uhrádzané náklady na energie za prevádzku CELÉHO zimného štadióna, teda sa financovala nielen športujúca mládež, ale aj komerčné aktivity prevádzkovateľa (prenájmy ľadovej plochy a prislúchajúce príslušenstvo, obchod, bufet / kaviareň, „hotel“, súkromné bývanie) z daní všetkých občanov mesta. Nežiadame prevádzkovateľa, ani mesto o nič naviac, žiadame len dodržiavanie zmluvných vzťahov, ktoré upravujú nakladanie s VEREJNÝMI PROSTRIEDKAMI.

 

Predstavte si situáciu, že by 5 detí a k tomu tréner na hodinu obsadili ľadovú plochu. Jedna skupina v počte 15 hráčov by potrebovala 3 hodiny ľadu. Ak je vekových skupín napríklad 7 po 15 hráčov, ide o 35 hodín prenájmu, aby mal každý hráč klubu 60minútový tréning. Denné maximum prenájmu je 16hodín od 6h do 22h. Ak k tomu spomenieme nariadenia ako zvýšené nároky na dezinfekciu, čistenie priestorov, tak naša strata by sa ešte o to viac prehĺbila. Na ľad však nechodia iba hokejisti, ale aj krasokorčuliarsky klub, záujmové skupiny amatérskeho hokeja a mnohí ďalší. Prenajať hokejovú plochu si môže skutočne každý - plocha je pripravená. Sme vďačný za každého nájomcu. Opäť sa musíme vrátiť k základnému nájomnému vzťahu z roku 2006, ktorý v čl. III (účel nájmu) hovorí, že predmet zmluvy (zimný štadión) Mesto PN prenecháva nájomcovi k užívaniu, aby slúžil výlučne v prospech rozvoja a na podporu športu, najmä ľadovému hokeju, primerane na vykonávanie podnikateľských činností nájomcu. Nechápeme, že rozvoj a podpora športu vo vnímaní prevádzkovateľa zrazu po rokoch nie je mládež, ale iné záujmové skupiny. Čo je podľa nás nespochybniteľné je to, že nesmie prevládať komerčná (podnikateľská) činnosť prevádzkovateľa, ktorá v posledných rokoch v zásade prevalcovala mládežnícky (nekomerčný) hokej.

 

V Piešťanoch je mnoho klubov bez tréningovej prevádzky z dôvodov, že sa im to neoplatí, resp. nie sú na to peniaze. Zoberme si napríklad hádzanárov, basketbalistov, florbalistov alebo futsalistov, ktorí nemôžu trénovať v školských telocvičniach, lebo sú zatvorené. Kluby platia základným školám resp. mestu, nemalé nájomné mesačne za telocvičnu a školám sa aj tak neoplatí otvoriť a udržiavať telocvične podľa nariadení. Klubom tak ostáva iba Diplomat aréna, ktorá je síce otvorená, ale kto tam chce trénovať, musí zaplatiť komerčný prenájom, čo sa im neoplatí, lebo tých hodín by potrebovali veľa. Energie, na rozdiel od hokejového štadióna, majú kompletne uhrádzané v plnej výške a zároveň nájomca môže priestory využívať na komerčnú činnosť (bar/reštaurácia). V týchto spomínaných športoviskách nie je uzatvorená nájomná zmluva tak ako pri ZŠ. Tieto športoviská nedostávajú finančné prostriedky na úhradu energií a v konečnom dôsledku sú tieto školské telocvične v útlmovom režime bez významných nákladov na prevádzku. Ale aj keď sa otvoria, opätovne začnú slúžiť primárne mládežníckemu športu.  

Za zmienku stojí aj fakt, že sme mestu vyšli v ústrety v rámci celoplošného testovania. Keďže sme nerátali v rozpočte s organizáciou takejto veľkej dvojdennej aktivity. Počas nej tam museli byť prítomní zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí tam bežne cez víkend byť nemusia. O lekárov sme sa navyše starali tak, aby sa u nás cítili, čo najpríjemnejšie - zabezpečili sme im občerstvenie, kávičky, malinovky, zákusky. Urobili sme to radi a z vlastnej iniciatívy. Ďakujeme vedeniu mesta, že nami zakúpenú a dodanú dezinfekciu nám vrátili a uhradili aj náklady spojené so zamestnancom, ktorý nielenže deň predtým pripravil priestory, bol prítomný po celé dva dni testovania, dbal o pohodlie lekárov a testovaných, ale aj po skončení všetko upratal a vrátil do pôvodného stavu do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.  

 

Nenávistná cesta voči nám ako prevádzkovateľovi je zbytočná a vôbec nepatrí k našej športovej filozofií vzájomného rešpektu. Ako prevádzkovateľ, ktorý má zodpovednosť a musí platiť účty, potrebujeme férovú dohodu. Žiaľ, namiesto pomoci dostávame osočovanie po sociálnych sieťach a na vlastnej koži zažívame "podaj prst a stiahne celú ruku”. Celú nepríjemnú záležitosť sa napriek tomu snažíme čo najskôr vyriešiť. Hokejový klub HK HAVRANI jednoznačne odmieta opakované obvinenia zo strany prevádzkovateľa pred zástupcami mesta, poslancami, na sociálnych sieťach, že osočujeme, a vyvíjame tlak na prevádzkovateľa. Naše vždy preukázeteľné vyjadrenia sú len reakciou na nedodržiavanie zmluvných podmienok a viacnásobné provokácie a výsmechy z nášho nedostatku ľadohodín a neposkytovaného zázemia ZŠ potrebného k tréningovému procesu (osobné a na sociálnych sieťach) zo strany prevádzkovateľa. Po 3 rokoch vzájomnej „spolupráce“ musíme žiaľ konštatovať, že nielen neplatili ústne dohody, ale dokonca neplatia ani dohody uzatvorené zmluvou. Hovoriť po tejto praxi o vzájomnom rešpekte, je teda pre nás zarážajúce. Osočovanie na sociálnych sieťach rázne odmietame. Pravdou je práve opak, že sa len bránime tlačovým správam, príspevkom rodinných príslušníkov na sociálnych sieťach a pod. Veríme v skoré a rázne vyriešenie tohto neakceptovateľného stavu, v ktorom sa momentálne mládežnícky hokej v Piešťanoch nachádza.