Prevádzka ZŠ

SZĽH a splnomocnenec vlády sa zaujímajú o katastrofálnu situáciu na zimnom štadióne

 ŽiadosťSZĽH o situácii v Piešťanoch na základe podnetu splnomocnenca vlády pre šport. (pdf dokument)