Prevádzka ZŠ

Otázky na primátora Jančoviča z 20.5.2021

Pýtame sa primátora 20.5.2021

Záznam z 26.5.2020 - Správa hlavného kontrolóra Mesta Piešťany k zimnému štadiónu